Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

30 Ιουνίου, 2017

Την Δευτέρα  03/07/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Έγκριση προσφορών για την προμήθεια καυσίμων. 

2.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το Σπήλαιο.

3.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το Πανηγύρι της Αγ.Μαρίνας.

4.     Συζήτηση και έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

5.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ