Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κεδα

8 Φεβρουαρίου, 2017

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.  «Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                     ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ