Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κ.Ε.Δ.Α.

17 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος, 16/12/2014      Αρ. Πρωτ.     307                                                                        

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1.      Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ