Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου

14 Ιουνίου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 13/06/2014

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.   142                                                                                         

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.Αποδοχή λεωφορείου και έγκριση προσφορών για την προμήθεια καυσίμων.

2.Λήψη απόφασης για την επισκευή και service Δημοτικού λεωφορείου.

3.Λήψη απόφασης για την οργάνωση Διάπλου 2014.

4.Ανανέωση σύμβασης λογιστή Κ.Ε.Δ.Α. για τρεις μήνες.

5.Ανανέωση ονόματος χώρου ιστοσελίδας Δήμου Αντιπάρου.

6.Επισκευή φωτοαντιγραφικού SHARP.

7.Διοργάνωση εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Απ. Καλδάρα.

8.Αίτημα της ομάδας Antiparos Photo Festival.

9.Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑντίπαρος 13/06/2014

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007Αρ. Πρωτ.   142                                                                                         

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.Αποδοχή λεωφορείου και έγκριση προσφορών για την προμήθεια καυσίμων.

2.Λήψη απόφασης για την επισκευή και service Δημοτικού λεωφορείου.

3.Λήψη απόφασης για την οργάνωση Διάπλου 2014.

4.Ανανέωση σύμβασης λογιστή Κ.Ε.Δ.Α. για τρεις μήνες.

5.Ανανέωση ονόματος χώρου ιστοσελίδας Δήμου Αντιπάρου.

6.Επισκευή φωτοαντιγραφικού SHARP.

7.Διοργάνωση εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Απ. Καλδάρα.

8.Αίτημα της ομάδας Antiparos Photo Festival.

9.Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ