Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

27 Μαΐου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 26/05/2014

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             Αρ. Πρωτ.   128                                                                                         

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

  1.      Λήψη απόφασης για την προσφορά ενός γεύματος για την αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/05/2014  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ