Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

16 Δεκεμβρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ               Αντίπαρος 13/12/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                  Αρ. Πρωτ. 421
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218


Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Υλοποίηση του έργου «Επιμέλεια χαρτών τουριστικού ενδιαφέροντος μετά από ανάθεση του Δήμου Αντιπάρου»
2. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ