Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

4 Δεκεμβρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 04/12/2013

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                             

ΤΗΛ 2284061570                                                                   Αρ. Πρωτ. 416

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

  1. Προγραμματισμός εκδήλωσης – ενημέρωσης των πολιτών για το έργο:«Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς των μονίμων κατοίκων του νησιού μας»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ