Κάδοι απορριμμάτων

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τα σημεία των κάδων απορριμμάτων: