ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/11/2021 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2022»

 

 

                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 14 times Last modified on Thursday, 25 November 2021 08:40
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.