ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μμ,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επικύρωση ΑΟΕ σχετικά με 1η τροποποίηση ΟΠΔ  για το έτος 2022

2. Επικύρωση ΑΟΕ σχετικά με  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022

3. Επικύρωση ΑΟΕ σχετικά με έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022

4. Λήψη απόφασης σχετικά με αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της "Κούρος" ΑΕ για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ στη θαλάσσια περιοχή "Κέδρος"

6. Αίτημα εκ μέρους εταιρείας κινητής τηλεφωνίας

7. Αιτήματα πολιτών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 109 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.