πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/10/2017  , ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : 

 

   

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την ασφάλιση του Δημοτικού Λεωφορείου με αρ.κυκλ. ΕΜΚ 9034. 

 

 

                     

 

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

Διαβάστηκε 1823 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 11:41
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.