ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2022

2. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Αναπροσαρμογή ή μη τελών – φόρων Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2022»

3. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022»

4. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2022».

5. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων για το έτος 2022»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Διαβάστηκε 433 φορές Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 18:03
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.