Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

9 Οκτωβρίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά Ταμειακών Διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος” (ΦΕΚ 4/41/2015)

2.     Έγκριση της υποβολής πρότασης του Δήμου Αντιπάρου με τίτλο«Ψηφιακός Ξεναγός Αρχαιολογικού Πάρκου Δεσποτικού με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας» στην Πρόσκληση ΝΑΙΓ51 του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Νοτίου Αιγαίου και εξουσιοδότηση του δημάρχου

3.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου για τις τουριστικές εκθέσεις WTM (Λονδίνο), ΜΙΤΕ (Αθήνα), ERGO MARATHON EXPO (Αθήνα), GREEK TOURISM EXPO (Αθήνα) και PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη)

4.     Μετακινήσεις δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης