ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

12 Νοεμβρίου, 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αρ.40/05-11-2019 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού  Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

2.    Έγκριση 1ης τροποποιητικής διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου για το έργο “Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β’ φάση) Δήμου Αντιπάρου”

3.    Λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών αιθουσών και σχολικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης προς χρήση κατόπιν εισήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4.    Συγκρότηση  Eπιτροπής  Τουριστικής  Προβολής  και  Ανάπτυξης Δήμου Αντιπάρου

5.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για τα έργα που αφορούν προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, υπάρχοντα και μελλοντικά, και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης ορισμού υπευθύνου για το έργο “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας”

6.    Λήψη απόφασης περί ορισμού των εξουσιοδοτημένων προσώπων που θα κινούν το λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος

7.    Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης