ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

17 Δεκεμβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 17ητου μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
  2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης