Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

9 Νοεμβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018

Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμων δημοτών Αντιπάρου των Αλέξανδρου Κοντογιώργη, Λόρδου Κόλιν Ρένφριου και Φωτεινής Ζαφειρόπουλου.

 Επικαιροποίηση του σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτες και εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό» κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικά με την απόφαση διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος της Alpha Bank  στην Αντίπαρο

Λήψη απόφασης για αλλαγή χωροθέτησης κατασκευής γηπέδου 5×5 

Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου 

Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης