Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 19/03/12 και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά .

16 Μαρτίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ημερ. 15/03/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ: 772
___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 19/03/12 και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1] Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου
Αντιπάρου οικονομικού έτους 2012.
2] Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπεύθυνου
για το ελικοδρόμιο σχετ. Δ11/Α/4894/2397 έγγραφο του Υπουργείου
Μεταφορών.
3]Προσαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων ύδρευσης βάση της ΠΟΛ1242/24.11.11

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου


ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ