ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

15 Μαρτίου, 2018