24 Φεβρουαρίου, 2012

Την 24/02/2012 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΤΚ 84007

ΤΗΛ. 22840.61570

ΦΑΞ. 2284061218 

Αντίπαρος 20/02/2012

                                                                                                Αρ. Πρωτ. 01/2012

 Προς : Μέλη Δ.Σ.                                                                 

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 24/02/2012 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 

τεύχος ΄Β), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Κ. Ε. Δ. Α. όπως ορίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 08/17-02-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Έναρξη επιχείρησης (Δ.Ο.Υ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ.)
  3. Σύνταξης προϋπολογισμού
  4. Ορισμός Διαχειριστή  & Ταμία
  5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  6. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
  7. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού
  8. Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης
  9. Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών