Την 24/02/2012 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

24 Φεβρουαρίου, 2012

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΤΚ 84007

ΤΗΛ. 22840.61570

ΦΑΞ. 2284061218 

Αντίπαρος 20/02/2012

                                                                                                Αρ. Πρωτ. 01/2012

 Προς : Μέλη Δ.Σ.                                                                 

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 24/02/2012 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 

τεύχος ΄Β), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Κ. Ε. Δ. Α. όπως ορίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 08/17-02-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Έναρξη επιχείρησης (Δ.Ο.Υ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ.)
  3. Σύνταξης προϋπολογισμού
  4. Ορισμός Διαχειριστή  & Ταμία
  5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  6. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
  7. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού
  8. Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης
  9. Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών