Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 24/01/2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

24 Ιανουαρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 23/01/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 208
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 24/01/2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Θέσεις Δ.Σ. Αντιπάρου στη Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου Π.Δ «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» και ειδικότερα επί των άρθρων 14 & 16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ