Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου την Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 18.0 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

7 Απριλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       Ημερ.06/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                       Αρ.Πρωτ:1021

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 «περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καλουδά την Παρασκευή 8 Απριλίου  και ώρα 18.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ