Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

17 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 12 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 4882

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Πρόσκληση σε ακρόαση της εταιρείας «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ» και λήψη σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 2ο :  Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το έγγραφο 91916/2511-14 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 3ο :Αίτημα κ. Ρούσσου Θεοδόση σχετικά με το έγγραφο Α378597/21-10-14 της «Εγνατία Οδός ΑΕ» για την ολοκλήρωση της εργολαβίας της αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ 4ο :Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 5ο :   Καθορισμός παραλιών για την πρόσβαση και επαφή με το νερό για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (pet friendly areas), σύμφωνα με το 816/2014 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και το σχετικό έγγραφο του Λιμεναρχείου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο :   Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ενδεχόμενο λειτουργίας νέας θαλάσσιας σύνδεσης σύμφωνα με το έγγραφο 4894/15-12-14 της «ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ I Ν.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΟΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 14. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ