Ακύρωση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

13 Οκτωβρίου, 2014

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αντίπαρος 10 Οκτωβρίου 2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                        Αριθ’ Πρωτ: 4306

ΘΕΜΑ: Ακύρωση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου.

Ακυρώνεται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14/10/2014 και ώρα 19:30 λόγω αιφνίδιας ασθένειας του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και μη ολοκλήρωσης των θεμάτων.

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιάννης Βασιλόπουλος