17 Νοεμβρίου, 2018
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:«Ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικά με την απόφαση διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος της AlphaBank στην Αντίπαρο»