30 Απριλίου, 2018
Δελτία Τύπου

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ