«Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού»

29 Οκτωβρίου, 2016

Συνεδρίασε στις 27/10/2016 στην αίθουσα Καλουδά το Δ.Σ. του Δήμου Αντιπάρου με μοναδικό θέμα «Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού» . Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο αρχαιολόγος κ. Γιάννος Κουράγιος με την ομάδα του ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία των ανασκαφών και την πρόοδο των εργασιών της αναστήλωσης. Παρουσιάστηκε βίντεο και ακολούθησε συζήτηση. Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε την στήριξη του στο σπουδαίο έργο που επιτελείται και αποφάσισε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τριετούς διάρκειας με τίτλο “Συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό του Δήμου Αντιπάρου