ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

17 Νοεμβρίου, 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Σχετικά

α) Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσία Δήμου Αντιπάρου αριθ.: 115/05-11-2014

β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου αριθ.: 112/12/11/2014

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά παρακαλούνται οι κάτοικοι Αντιπάρου που δεν έχουν δηλώσει τους υδρομετρητές τους να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου το αργότερο έως 28/11/2014 για να γίνει η  σχετική απογραφή στο σύστημα .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη εγγραφή στο σύστημα είναι η  προσκόμιση :

α)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

β)  Α.Φ.Μ.  και

γ)  Απόδειξη πληρωμής (καταθετήριο) για την σύνδεση τους η οποία έχει ήδη εγκριθεί με σχετική απόφαση  Δημοτικού συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της αντικατάστασης των υδρομετρητών  όσοι κάτοικοι  δεν έχουν δηλώσει τα υδρόμετρα θα  επιβαρυνθούν με τα ανάλογα πρόστιμα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αντιπάρου (τηλ. 2284061570, 2284061753)

Τέλος, παρακαλούνται οι δημότες που δεν έχουν δηλώσει το Α.Φ.Μ. τους στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, να το δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία.  

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ