Διάχυση προγράμματος

1 Οκτωβρίου, 2014

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (e- ΚΔΒΜ)

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει αναλάβει το συντονισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» .

Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης  του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές     1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

     6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα παρέχονται από όλα τα Κ.Δ.Β.Μ. του Έργου είναι:

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
1.1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25
1.2Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα50
1.3Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη25
1.4Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25
1.5Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση25
1.6Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
1.7Πράσινη Επιχειρηματικότητα25
1.8Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25
1.9Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25
1.10Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού25
1.11Συμβουλευτική σταδιοδρομίας25
1.12Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
2.1Περιβάλλον και καθημερινή ζωή25
2.2Γεωργία και Φυσικοί Πόροι25
2.3Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις25
2.4Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25
2.5Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή25
2.6Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων25
2.7Αστικοί λαχανόκηποι25
2.8Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) Διατροφής25
2.9Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25
2.10Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.2Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
3.3Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)50
3.4Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
3.5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
3.7Ηλεκτρονική εφημερίδα50
3.8Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – elearning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ.25
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
4.1Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25
4.2Βελτιώνω την ορθογραφία μου25
4.3Σύνταξη εγγράφων – φορμών50
4.4Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.6Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.7Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.9Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.10Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.11Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.12Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
5.1Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25
5.2Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο25
5.3Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία25
5.4Διαχείριση χρόνου25
5.5Διαχείριση Διαπροσωπικών σχέσεων25
5.6Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας25
5.7Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25
5.8Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες50
5.9Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
6.1Ιστορία της Τέχνης25
6.2Εικαστικό Εργαστήρι50
6.3Φωτογραφία25
6.4Κινηματογράφος25
6.5Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο50
6.6Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)50
6.7Εργαστήρι μουσικής50
6.8Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής50
6.9Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς25
6.10Τοπική Ιστορία25
7ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 
7.1Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25
7.2Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι50
7.3Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ50
7.4Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25
7.5Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)125
7.6Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)175
7.7Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων25
7.8Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι50
7.9Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ50

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες ηλικίας 18 ετών και πάνω [για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (εκπαιδευόμενους Ρομά ή κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων, ΑΜΕΑ το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν πέραν του ενός προγράμματα με την προϋπόθεση ότι: α) δεν συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των τμημάτων μάθησης που παρακολουθούν και β) τα τμήματα μάθησης δεν είναι συμπληρωματικά άλλων. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το ίδιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος καταθέτει για τη συμμετοχή του σε τμήματα μάθησης :

1. Έντυπη Αίτηση (Download) στην οποία αναφέρει τα προγράμματα  που επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα προσωπικά του στοιχεία.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής.

Τα παραπάνω  δικαιολογητικά κατατίθενται στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αντιπάρου, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΠ Αντιπάρου

Περισσότερες πληροφορίες:

Κουτσομάρκου Γεωργία

Υπεύθυνη Εκαπίδευσης e-ΚΔΒΜ Αντιπάρου

 Τηλ.επικ:6979775778

Email: [email protected]