Χρήσιμα τηλέφωνα

Δήμος Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61570, 22840 28261
Fax: 22840 61218


Κ.Ε.Π.
Τηλ: 22840 28314
Fax: 22840 28315


Π.Π. Ιατρείο Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61219


Κέντρο Υγείας Πάρου
Τηλ: 22840 22500


Φαρμακείο
Τηλ: 22840 61111


Αστυνομικός Σταθμός Αντιπάρου

Τηλ: 22840 61202


Πρακτορείο ΕΛΤΑ

Τηλ: 2284062129


Αστυνομικό Τμήμα Πάρου
Τηλ: 22840 23333


Λιμενικός Σταθμός Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61485


Λιμεναρχείο Πάρου
Τηλ: 22840 21240


Εθνική Τράπεζα Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61294


Alpha Bank (πρώην Εμπορική) Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61691


Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου
Τηλ: 22840 61250


Νηπιαγωγείο
Τηλ: 22840 61354


Γυμνάσιο με Τ.Λ.
Τηλ: 22840 61392


Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάρου
Τηλ: 22840 25199, 22840 24850


ΔΕΗ Πάρου
Τηλ: 22840 22131, 22840 21241


ΟΤΕ Πάρου
Τηλ: 22840 22299, 22840 22121


Δασαρχείο Πάρου
Τηλ: 22840 24906


Τελωνείο Πάρου
Τηλ: 22840 21234


Κέντρο Δηλητηριάσεων Αθήνας
Τηλ: 210 7793777