Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .
20 Ιανουαρίου, 2013
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 25/10/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά.
19 Οκτωβρίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 24/10/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .
19 Οκτωβρίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 14:00,στo Δημοτικό Κατάστημα .
4 Οκτωβρίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 14:00,στo Δημοτικό Κατάστημα .
4 Οκτωβρίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 20/08/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .
16 Αυγούστου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Πέμπτη 12/07/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .
9 Ιουλίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Τρίτη 26/06/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .
21 Ιουνίου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Πέμπτη 24/05/12 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .
20 Μαΐου, 2012
Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Παρασκευή 04/05/12 και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά .
3 Μαΐου, 2012