ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

11 Νοεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέραΤρίτη και ώρα 7.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

2. Σύνταξη Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αντιπάρου

3. Αιτήματα κατοίκων για υδροδότηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης