Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου 11/10/2022

12 Οκτωβρίου, 2022