11 Οκτωβρίου, 2023
Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Προκήρυξη για τη χορήγηση (3) αδειών στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αντιπάρου