Προκήρυξη για τη χορήγηση (3) αδειών στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αντιπάρου