ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ