ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

23 Μαΐου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ 22840.28314
ΦΑΞ 22840.28315


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) με τη συνεργασία του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση των κατοίκων του νησιού μας για επείγουσα μεταφορά λόγω ατυχήματος ή ασθενείας με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή  φορείς να αποστείλουν μέχρι την 31η Μαΐου 2013 τις προσφορές τους για ομαδική ασφάλιση επείγουσας μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για τους κατοίκους της νήσου Αντιπάρου,  οι οποίοι ανέρχονται σε 1.200 άτομα.

Πληροφορίες: Κα Λίτσα Βιάζη


Εκ της  Κ.Ε.Δ.Α.