Πρόσκληση υποβολής δήλωσης αυθαίρετων ακινήτων .

16 Μαρτίου, 2012

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης αυθαίρετων ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Αρ.Πρωτ:739
Ημερομηνία:13/03/2012

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ANTIΠΑΡΟΥ

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δήλωση Νομιμοποίησης αυθαίρετων ακινήτων (Ν.4014/2011)να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά ώστε να προσδιοριστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι :
1. Λογαριασμός ΔΕΗ υπάρχον κτίριο ή
2. Νέος αρ. Παροχής (Προσκομίζεται από τη ΔΕΗ).
3. Την άδεια Οικοδομής υπάρχοντος κτιρίου.
4. Την Δήλωση Προσωρινής Υπαγωγής .
5. Το παράβολο πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ Επικοινωνίας: 2284061570 Fax:2284061218
Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ