Ο Δήμος Αντιπάρου προτίθεται να προσλάβει εργάτες καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση

22 Ιουνίου, 2021