22 Ιουνίου, 2021

Ο Δήμος Αντιπάρου προτίθεται να προσλάβει εργάτες καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση