Παρακαλούνται όσοι εκτελούν οικοδομικές εργασίες κατά μήκος του κετρικού πεζοδρόμου να έχουν αποπερατώσει αυτές μέχρι την Παρασκευή 23/4/2021

20 Απριλίου, 2021