Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από τον αντιδήμαρχο Δαμιανό Παλαιολόγο και παρουσία λιμενικού οργάνου στις παραλίες του νησιού μας δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή εστία ρύπανσης.

17 Αυγούστου, 2020