Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2020

22 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδειών χρήσης

κοινοχρήστων χώρων 2020

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2020 ότι η αίτησή τους θα πρέπει να υποβληθεί υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας, προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς το χρονικό διάστημα για το οποίο ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή πλήγηκαν σημαντικά από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών…» από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)

-Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό

-Άδεια λειτουργίας καταστήματος

-Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας

-Παλαιά άδεια

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
info@antiparos.gr