Εκδήλωση για το Δεσποτικό της Αντιπάρου στην Αθήνα

16 Ιανουαρίου, 2019