ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

15 Ιανουαρίου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Τ.Κ 84007
ΤΗΛ.2284061570
ΦΑΞ.2284061218

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                Σας ενημερώνουμε ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας και έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου κατοικίας τους, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

                Επιπλέον, οι πολίτες της Ένωσης, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβουλίου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου.

                Ειδικά για τις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτωση που ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

                Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

                Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αντιπάρου, οι πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αντιπάρου, οφείλουν να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής, προσκομίζοντας α) ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και β) αποδεικτικό κατοικίας ή έστω προσωρινής εγκατάστασης τους στα όρια του Δήμου Αντιπάρου (κάρτα ευρωπαίου πολίτη από την Αστυνομία).

                Επισημαίνουμε ότι οι κοινοτικοί εκλογείς, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ε.Ε. του Δήμου μας, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές.

                Η σχετική νομοθεσία και η Αίτηση-Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα, υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αντιπάρου. Την έντυπη Αίτηση-δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν και από το δημοτικό κατάστημα.

Πληροφορίες στο τηλ. 2284061570.