Εξόφληση λογαριασμών Νερού από σήμερα 25/9/18

25 Σεπτεμβρίου, 2018

Οι λογαριασμοί νερού θα παραλαμβάνονται απο το Δήμο 

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 έως 12:00 και θα εξοφλούνται στην εθνική τράπεζα.