Ο Δήμος Αντιπάρου προχώρησε στην έκδοση ενός ιδιαίτερου βιβλίου με τίτλο: Δεσποτικό, ταξίδι στο Χρόνο.

7 Σεπτεμβρίου, 2018

Ο Δήμος Αντιπάρου, με σεβασμό στην ιστορία του τόπου, βαθειά επίγνωση του πολιτιστικού πλούτου, με αίσθημα ευθύνης όσον αφορά την στήριξη των ανασκαφών στο Δεσποτικό και κυρίως την ανάγκη πληροφόρησης σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο και τα ευρήματα μας, προχώρησε στην έκδοση ενός ιδιαίτερου βιβλίου με τίτλο: Δεσποτικό, ταξίδι στο Χρόνο. Επίσης, στα πλαίσια της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ο Δήμος υποστηρίζει σημαντικά το δύσκολο έργο της ανασκαφής, της προστασίας και της αναστήλωσης των μνημείων στο Δεσποτικό και πρωτοστάτησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την ανάδειξη του ιερού του Απόλλωνα, αλλά και του Κάστρου Αντιπάρου. Το βιβλίο διατίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο Αντιπάρου και στα βιβλιοπωλεία: Πάπυρος και Αρόδο στην Αντίπαρο και στην Αναγέννηση στην Παροικιά της Πάρου.