Παρακαλούνται οι δημότες αν γνωρίζουν ότι κάποιο μέλος της οικογενείας τους υπήρξε εργαζόμενος στα Μεταλλεία να προσέλθουν στη γραμματεία του Δήμου Αντιπάρου να το δηλώσουν.

27 Ιουλίου, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στα πλαίσια της προετοιμασίας βιβλίου για την ιστορία των Μεταλλείων Αντιπάρου Παρακαλούνται οι δημότες αν γνωρίζουν ότι κάποιο μέλος της οικογενείας τους υπήρξε εργαζόμενος στα Μεταλλεία να προσέλθουν στη γραμματεία του Δήμου Αντιπάρου να το δηλώσουν. Εντός του βιβλίου θα περιλαμβάνεται ένας κατάλογος εργαζομένων στα Μεταλλεία. Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή και μητρώνυμο και οι χρονολογίες γέννησης – αποβιώσεως.