27 Ιουλίου, 2018
Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι δημότες αν γνωρίζουν ότι κάποιο μέλος της οικογενείας τους υπήρξε εργαζόμενος στα Μεταλλεία να προσέλθουν στη γραμματεία του Δήμου Αντιπάρου να το δηλώσουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στα πλαίσια της προετοιμασίας βιβλίου για την ιστορία των Μεταλλείων Αντιπάρου Παρακαλούνται οι δημότες αν γνωρίζουν ότι κάποιο μέλος της οικογενείας τους υπήρξε εργαζόμενος στα Μεταλλεία να προσέλθουν στη γραμματεία του Δήμου Αντιπάρου να το δηλώσουν. Εντός του βιβλίου θα περιλαμβάνεται ένας κατάλογος εργαζομένων στα Μεταλλεία. Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή και μητρώνυμο και οι χρονολογίες γέννησης – αποβιώσεως.