30 Απριλίου, 2018
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)