Οι κάτωθι γεννηθέντες το έτος 2000 κλάσεως 2021 υποχρεούνται να υποβάλλουν από 2 Ιανουαρίου 2018 έως και 30 Μαρτίου 2018 Δελτίο Απογραφής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Δήμου Πάρου ή στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου:

19 Οκτωβρίου, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι κάτωθι γεννηθέντες το έτος 2000 κλάσεως 2021 υποχρεούνται να υποβάλλουν από 2 Ιανουαρίου 2018 έως και 30 Μαρτίου 2018  Δελτίο Απογραφής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Δήμου Πάρου ή στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου:

1
Μαρινάτος

Κοσμάς

Ιωάννης

Αμαλία

2

Μπέργκαν – Μανωλίκης

Αλέξανδρος

Χιέλλ Ρέϊνταρ

Μαρία

3

Σούσι 

Αβραάμ

Αμπντούλ-Γκάνι

Σταυρούλα

4

Τσερρίκου

Αντριγιάν

Τσλιρίμ

Λιλιάνα

Εκ του Δήμου Αντιπάρου