Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2017 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 19/9/2017 ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

18 Σεπτεμβρίου, 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2017 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 19/9/2017 ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.