Σας ενημερώνουμε ότι από 2-5- 2017 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας.

23 Ιουνίου, 2017