6 Ιουνίου, 2017

Στο Πρωτάθλημα Cheerleading με την υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου.