Στο Πρωτάθλημα Cheerleading με την υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου.

6 Ιουνίου, 2017